Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Reklamacje i zwroty

Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: memo.sklep@wp.pl.

 

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 

Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 

W przypadku stwierdzenia wad produktu, uzasadniających reklamację, warto wcześniej skontaktować się z nami telefonicznie w celu ustalenia szczegółow reklamacji.
Wzór formularza reklamacji

 

….....................................

…………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)


Memo Piotr Płaza & Joanna Francuz spółka cywilna
ul. Sienkiewicza 22
42-256 Olsztyn
memo.sklep@wp.pl

REKLAMACJA

Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..............................................................................................................................

Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

 

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

 

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Panią/Pana* propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia;
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

 

Wzór formularza reklamacji w formiacie pdf (link poniżej)

formularz reklamacji - wzór

Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe